Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

STEMBACH

O curso 2019-2020 o programa de Excelencia STEM Bach instaurouse no noso centro e o programa permanece no centro con rapaces e rapazas  con inquedanzas pola investigación.

O programa ten continuidade por dous anos nos que o alumnado debe cursar unha materia de afondamento STEM proposta polo centro, realizar unha serie de visitas a centros especializados de investigación e a realización dun proxecto de investigación cotitorizado ca Universidade ou centro investigador, e o centro escolar.

A incorporación do Bacharelato STEM complementa os aspectos académicos das materias científicas, tecnolóxicas e da investigación, engadindo unha formación experimental máis próxima á vida profesional.

Admisións