Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

O colexio

Fundamentos

Propósito

Facer realidade a Misión da Compañía de María nos colexios titularidade Compañía de María en España.

 
 
Misión

Ofrecer unha educación humanista cristiá que, desde o diálogo fe-xustiza, fe-cultura, fe-ciencia e tecnoloxía, incide na formación integral das persoas y na transformación da sociedade.

Valores
  • Integridade/Lealdade: honradez e rectitude na conduta. Identificación e asunción dos intereses organizacionais.
  • Procura do ben común: atención ao concreto con mirada global.
  • Cooperación: despregar a toma de decisións xerando espazos para o diálogo.
  • Coherencia: actitude lóxica e consecuente cos principios que se profesan.
  • Iniciativa: actuar proactivamente ante unha determinada situación. Saber identificar un problema, obstáculo ou oportunidade e levar a cabo accións que contribúan á súa solución.
 
Admisións