Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Bacharelato

Comparte o teu talento co mundo

Educación personalizada

 • Atendemos e favorecemos á diversidade.

 • Adaptamos o ensino ás preferencias persoais e profesionais do alumnado.

 • Respectamos os ritmos de aprendizaxe individuais.

 • Acompañamos ás famillias atendendo ás súas inquietudes e favorecendo a comunicación cos seus fillos e fillas.

Metodologías activas

 • Ensinamos as competencias para afrontar a vida universitaria e o mundo laboral.
 • Traballamos partindo de problemas e situacións reais.

 • Fomentamos un forte espírito crítico e solidario.

 • As miradas humanista e cristiá vertebran o noso modelo educativo.

Excelencia académica

 • Contamos cun profesorado ampliamente formado e especialista nas distintas áreas.

 • Traballamos co ámbito universitario ofrecendo o Bacharelato StemBach.

 • Ofrecemos unha sólida preparación para obter o éxito nas probas da ABAU.

 • Integramos as TIC´s no proceso educativo.

Orientación académica e profesional

 • Acompañamos ao alumnado na búsqueda e elección dos seus intereses profesionais.

 • Orientamos ao alumnado para a vida universitaria ou para a formación profesional.

 • Achegamos ao alumnado as experiencias propias da vida universitaria e profesional.

A importancia vital deste período educativo radica en que contribúe enormemente no crecemento académico e persoal do alumnado dun xeito integral. Achégase ao final dun camiño que comezou con tres anos, pero tamén o inicio dunha nova aventura dirixida cara a elección dun futuro e éxito profesionais. 

A oferta educativa deste colexio na etapa do Bacharelato e o labor do seu profesorado foron deseñados para acompañar ao alumnado na dirección dunha realidade social en constante efervescencia, chea de retos e globalizada, que demanda persoas cunha ampla formación e madurez intelectuais, responsables e comprometidas coa súa contorna e cun espírito crítico, democrático e solidario. 

Compañía de María de Santiago de Compostela ve proxectados no seu xove alumnado aos homes e mulleres do futuro e acompáñaos en todo momento cunha preparación de calidade, humanista e cristiá, que lles permita a incorporación con éxito no mundo universitario e laboral.

Contacta con nós

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Actividades complementarias

Equipo docente

Blogs

Calendario e horarios

 • BAC 1
 • BAC 11
 • BAC 12
 • BAC 2
 • BAC 4
 • BAC10
 • BAC3
 • BAC5
 • BAC6
 • BAC7
 • BAC8
Admisións