Transporte Escolar

Para ofrecer as maiores facilidades as familias, dispoñemos dun servizo de transporte escolar adicado.

Nos seguintes PDF's poñemos a vosa disposición a información das rutas así como a solicitude para o uso este servizo.

 Información Transporte Escolar 2022/23

 Rutas Transporte Escolar 2022/23

 Horario Transporte Escolar  Xuño 2021/22

 Horario Rutas Outubro Transporte Escolar 2021/22

 Horario Rutas Setembro Transporte Escolar 2021/22

Normas de Transporte Escolar