Transporte Escolar

Para ofrecer as maiores facilidades as familias, dispoñemos dun servizo de transporte escolar adicado.

Nos seguintes PDF's poñemos a vosa disposición a información das rutas así como a solicitude para o uso este servizo.

Cuotas de servizos 2018/19

Solicitude e percorridos de Transporte Escolar 2017-2018

Percorridos e horarios de Outubro a Maio 2017/18

Horario de Transporte Escolar 2017-2018 SETEMBRO

Normas de Transporte Escolar 2016-2017

Percorridos e horarios Xuño 2018