Transporte Escolar

Para ofrecer as maiores facilidades as familias, dispoñemos dun servizo de transporte escolar adicado.

Nos seguintes PDF's poñemos a vosa disposición a información das rutas así como a solicitude para o uso este servizo.

Servizo transporte usuarios comedor mes de setembro e xuño

Solicitude de transporte escolar 2021/22

Horario Transporte Escolar Outubro - Maio 2021/22

Horario Transporte Escolar Setembro 2021/22

Rutas Transporte Escolar 2021/22

Normas de Transporte Escolar

 Servizos de transporte para usuarios de comedor 2021/22