Transporte Escolar

Para ofrecer as maiores facilidades as familias, dispoñemos dun servizo de transporte escolar adicado.

Nos seguintes PDF's poñemos a vosa disposición a información das rutas así como a solicitude para o uso este servizo.

 

Solicitude de transporte escolar 2019/20

Cuotas de servizos 2018/19

Percorridos de Transporte Escolar 2018-2019

Horario de Transporte Escolar 2018-2019 Setembro e Xuño

Horario de Transporte Escolar 2018-2019 Outubro e Maio

Normas de Transporte Escolar