Madrugadores

Como cada ano, o servizo de madrugadores segue a disposición dos pais para facilitar máis o seu día a día atendendo aos nenos dende primeira hora. Este servizo está dispoñible todos os días de 7.45 a 9.30.

No seguinte PDF figura a solicitude para inscribirse a Madrugadores:

Cuotas de servizos 2018/19

Solicitude de Madrugadores 2019/20