Pastoral

 

E ti te preguntarás.....

Que entendemos por Pastoral?

Entendemos por Pastoral todo proceso que constrúe a escola segundo os valores do Evanxeo;propicia o encontro da persoa con Xesucristo, acompáñaa no seu crecemento e prepáraa para inserirse na sociedade e colaborar na súa transformación.
Seguindo o noso ideario, temos clara a opción por unha escola global, onde educación e evanxelización camiñan da man. Porque nós estamos convencidos de que facendo unha educación de calidade estamos sendo fieis á tarefa de evanxelizar a sociedade, e que o modo mellor de presentar os valores evanxélicos é a educación.
A nosa escola, con clara identidade cristiá, toma como punto de partida o Proxecto educativo de Xoana de Lestonnac. Por iso, tomando conciencia das nosas orixes pretendemos actualizar este proxecto nos nosos tempos: queremos ser escola con todas as súas implicacións de entidade educativa e transmisora de cultura e queremos ser escola cun estilo concreto baseado nos valores do Evanxeo e as intuicións educativas de Xoana de Lestonnac.

As liñas fundamentais nas que baseamos a nosa tarefa educativo - pastoral están recollidas no libro “ La Compañía de María un proyecto de educación” (1998) e o recente Plan de Pastoral Escolar da Compañía de María, e tratamos de facelo vida no noso centro.
A nosa proposta Pastoral aborda moitas dimensións: a interioridade, o sentido de comuñón, o compromiso, a solidariedade, a celebración... Está aberta a todos os que se sintan convocados a vivil o no marco educativo e compartindo un Proxecto común.
A Pastoral impregna todo o noso labor docente. A visión humanista cristiá de Santa Xoana é a guía que sostén calquera actividade do colexio.

Os obxectivos da Pastoral son:

1. - A persoa e a súa educación integral.
2. - Promover a formación do profesorado e potenciar a pastoral desde todos os plans do centro.
3. - Educar a intelixencia emocional e colaborar no desenvolvemento da educación da interioridade.
4. - Programar e coidar as celebracións relixiosas.

Estes obxectivos desenvólvese no ámbito escolar a través dunhas ofertas e propostas concretas para o alumnado:
· Ensinanza relixiosa escolar.
· Celebracións.
· Acción titorial.
· Solidariedade e Educación para Desenvolvemento.
· Educación da Interioridade.

No ámbito extraescolar, espazo complementario, voluntario e privilexiado de acompañamento no crecemento na Fe, tamén ofrece:


· Voluntariado. Grupos Lestonnac.
· Rede Laical Compañía de María.

 

Cremos nunha educación integral da persoa, onde todas as dimensións son importantes evdeben medrar harmonicamente. Para nós ten moita importancia a dimensión de apertura á transcendencia, onde se producen as preguntas polo senso da vida e a experiencia relixiosa. Coma escola católica tratamos de axudar ao alumnado a ir facendo unha síntese entre a fe, a cultura e a vida.
Polo tanto, toda a nosa tarefa educativa é evanxelizadora, aínda que temos momentos e propostas onde explicitamos máis, se cabe, os valores evanxélicos. Deste xeito neste plan recóllense as actividades que ofrecemos, xunto co traballo cotiá, para educar en valores como a xustiza e a paz.
Este pequeno documento trata de recoller o que queremos que sexa a nosa escola dende o noso ideario e o t emos que ser e facer para ser unha escola pastoral. Tamén trata de implicar a toda a Comunidade Educativa, primeira garante da nosa identidade.

 

COORDINACIÓN.

O Equipo de Pastoral

É o equipo reducido formado polo/a Coordinador/a de Pastoral e algunhas das persoas que pertencen ás distintas etapas educativas, encargado de coordinar e dinamizar as actividades e propostas programadas durante o curso. Este equipo reúnese semanalmente.
Á fronte deste equipo está o/a Coordinador/a de Pastoral, que se encarga coordinar a programación concreta e a execución das diferentes actividades propostas que lles afectan, dinamizando a participación de todo o profesorado e do alumnado correspondente.
Tamén está presente un/unha representante deste Equipo no Equipo Directivo, ao cal leva as propostas e inquedanzas que tocan a dimensión evanxelizadora do centro. Nel coida especialmente que o centro camiñe cara ao ideal dunha escola en pastoral.

Formamos parte do equipo de pastoral:

Coordinadora.

Mª del Mar García López.

Representante do Departamento de Orientación.

Marisa Rodríguez Pereiro.

Representante da Comunidade Relixiosa.

Elena Marzo.

Representantes da ESO e Bach.

Inés Baamonde Roca. Jorge Bandín. 

Representante de Ed. Infantil /Equipo Directivo.

 

Mª Magdalena Fernández Méndez.

Representantes de Ed. Primaria.

Cristina Cachafeiro Vieites

Mª del Mar García López. Isabel Suárez Noya.

 
A DIRECCIÓN E O EQUIPO DIRECTIVO

A Dirección do colexio ten a responsabilidade última da acción pastoral.
Como responsable da coordinación xeral do centro, o Equipo Directivo é o órgano que aproba o Plan de Pastoral e toma as decisións oportunas para poder levar a cabo o que nel se indica, a proposta do Equipo de Pastoral.

PARA ESTE CURSO....

LIÑAS DE ACCIÓN

DEPARTAMENTO DE ERE.

- Ter ao longo do curso diferentes momentos de encontro e coordinación de mestres e profesores de ERE por etapas (Primaria e ESO-Bach.)

 BOS DÍAS.

- Manter a oferta de bos días cada luns . Dándolle un estilo propio ao noso modo de acoller aos alumnos/as e comezar a semana dun xeito máis cercano.

- Este espazo a ofertas elaboradas por outros equipos, sen esquecer a reflexión dese día.
 

CELEBRACIÓNS.

 

- Darlles maior ritmo litúrxico, máis experiencial e dinámico.

- Continuar coa oferta diversificada para cada etapa educativa.

APOIAR EN MOMENTOS FORTES A LABOR DA FISC NO CENTRO.

 

PROXECTO LESTONNAC-APS (Voluntariado).

- Acoller e acompañar aos novos monitores responsables de levar a cabo as actividades.

- Xerar relacións coas institucións sociais da cidade.

  

RENTABILIZAR O USO DA CAPELA DO COLEXIO.

Darlle un maior uso para actividades culturais e relixiosas. (Diálogo fe-cultura.) 

AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

 

- Realizar un rexistro da avaliación de cada actividade. Os responsables serán os membros do Equipo de Pastoral, despois de recoller as inquedanzas do profesorado implicado nas actividades.

VISIBILIDADE.

- Mellorar a visibilidade das actividades propostas en distintas plataformas de comunicación (Facebook, twiter,...)

- Facernos visibles na páxina web do centro.

LEMA 

Comigo, contigo, en Compañía.

 

Cada ano no nosos centro temos un novo lema que nos enche de ilusión e gañas de afrontar novos retos para axudar aos nosos alumnos e alumnas a mellorar como persoas.

O lema deste curso é, se cabe, máis especial todavía porque os 22 colexios da Compañía de María en España imos compartilo e facelo noso.

A idea principal vai ser invitar a toda a nosa Comunidade Educativa a convertirse en acollida. Buscar en todo momento que ninguén se sinta fora de lugar. Sempre tendo como referencia o estilo de Xesús e as grandes intuicións de Santa Xoana de Lestonnac.

Ti tamén estás invitado/a a gozar da nosa acollida e axudarnos a mellorar a calidade da nosa oferta na nosa casa común que é o noso centro educativo.

Para comezar podes desfrutar vendo como os máis pequeños foron descubrindo as primeiras pinceladas deste lema que nos vai acompañar durante todo o curso.