Admisións 2020-21

AVISO DEBIDO A INCIDENCIA DO COVID-19

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

 
 
 
 

Comunicación Vacantes _ Curso 2020-2021

Solicitud de admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos – ED550B – Castellano

Solicitude de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos ED550B -Galego

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisións

Instrucións proceso admisións alumnado curso 2020/21

Información normativa

Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade

 

 


 

Zonas de influencia, limítrofes e asignación de parroquias


Zonas de influencia ao centro

Zonas limítrofes ao centro

Asignación de parroquias de Santiago a centros privados concertados, como zona de influencia

 

 

 

A Xunta de Galicia dispón dunha aplicación de xestión das solicitudes de reserva para centros adscritos e admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

www.edu.xunta.es/admisionalumnado/