Instalacións


Esta pequena galería serve como forma de coñecer lixeiramente mediante fotos as instalacións do noso centro.

 

Reformado este ano para que as clases dos máis pequenos se axusten as súas necesidades e se sintan moito máis cómodos en espazos amplos, coloridos e cheos de imaxinación.


 

Estas imaxes corresponden as nosas aulas. Podemos observar aulas luminosas sempre equipadas con proxector e PDI seguindo o compromiso do colexio ca integración das novas tecnoloxías. 

Aquí vemos fotografías das zonas comúns do noso colexio. Pasillos que ollaron pasar a moitas xeracións de nenos e nenas, a biblioteca na que compartir momentos de lectura e estudo, o amplo patio para o tempo de ocio, o salón de actos para obras teatrais, festivais e diversas actividades culturais, a nosa Igrexa cun importantísimo valor histórico e artístico, o comedor para que os rapa...