Instalacións

{slider Instalacións}
Esta pequena galería serve como forma de coñecer lixeiramente mediante fotos as instalacións do noso centro.

{slider Educación Infantil...}

Reformado este ano para que as clases dos máis pequenos se axusten as súas necesidades e se sintan moito máis cómodos en espazos amplos, coloridos e cheos de imaxinación.


{slider As nosas aulas...}

Estas imaxes corresponden as nosas aulas. Podemos observar aulas luminosas sempre equipadas con proxector e PDI seguindo o compromiso do colexio ca integración das novas tecnoloxías.{slider As nosas zonas comúns...}

Aquí vemos fotografías das zonas comúns do noso colexio. Pasillos que ollaron pasar a moitas xeracións de nenos e nenas, a biblioteca na que compartir momentos de lectura e estudo, o amplo patio para o tempo de ocio, o salón de actos para obras teatrais, festivais e diversas actividades culturais, a nosa Igrexa cun importantísimo valor histórico e artístico, o comedor para que os rapa...

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
         
     
   

{/sliders}