Comunidade Educativa

 

 

{slider Seccións}

Prema nas diferentes seccións para ver os membros de cada grupo.

{slider Consello Escolar}

PRESIDENTA

Besada Gesto, Ana María

 

DIRECTORA DE SECUNDARIA

Rodríguez-Cadarso de La Peña, Mª Antonieta

 

REPRESENTANTES DA ENTIDADE TITULAR

Marzo Nogueras, Elena Mª

Recouso Barbeito, María

Vicens López, Mª Encina

 

REPRESENTANTES DE PROFESORADO

Fernández Raña, Mª Natividad

García Menéndez , José Luis

Pardo Calvo, Patricia

Rico Martínez, Elisa

 

REPRESENTANTES DE PAS

Gigirey Míguez, Encarnación

 

REPRESENTANTES DE FAMILIAS

Carrillo Rey, Mª Laura

Fernández Valiño, Lucía María

Losada Rivera, José Luis (ANPA)

Otero Boullón, Rafael

 

REPRESENTANTES DE ALUMNADO

Carbajo Beiras, Clara

Rial Engroba, Sabela

Sarandeses Blanco, Sergio (BAC)

{slider Coordinadores}

Coordinadora Educación Infantil - Fernández Méndez, Magdalena

Coordinadora 1º Ciclo Primaria - García Vicente, Macarena

Coordinadora 2º Ciclo Primaria - Blanco Fraga, Vanesa

Coordinadora 3º Ciclo Primaria - Rico Martínez, Elisa

Coordinador Abalar de Centro - Vicente Rodríguez, José

Coordinadora de Centro Plurilingüe - Recouso Barbeito, María

Coordinador TIC - Taboada Oreiro, Fernando

Coordinador de equipo de Dinamización Lingüística - García Turnes, Manuel

Coordinadora Departamento Orientación - Rodríguez Pereiro, Mª Luisa

Coordinadora Equipo de Pastoral - García López, Mª del Mar

{slider Equipo Directivo}

Directora Titular

Besada Gesto, Ana Mª

Directora Pedagóxica Educación Infantil e Primaria

Recouso Barbeito, María

Directora Pedagóxica ESO e Bacharelato

Rodríguez-Cadarso de la Peña, Mª Antonieta

Xefa de Estudos ESO e Bacharelato

Oubiña Lodeiro, Mª Luisa

Coordinadora Educación Infantil

Fernández Méndez, Magdalena
 

{slider Profesorado non titor}

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

Durán Rivas, Elena

González Mira, Raquel

Iglesias Gracía, Josefa

Núñez Liz, Mónica- Pedagoxía terapéutica

Prieto Sanmartín, Mª Josefa

Recouso Barbeito, María

Rico Martínez, Elisa – inglés

Souto Hermida, Mª Luz- Audición e linguaxe

 

ESO E BACHARELATO

Arranz Roa, Íñigo

Besada Gesto, Ana Mª

Caamaño Anido, Yolanda

Castro Carballal, Mª Carmen

Costa Valiño, Mª José

Costanzo García, Carla

Diéguez Casal, Milagros

Fernández Rivadulla, Mª José

Freire Cobas, Margarita

García Turnes, Manuel

Guitián Cachafeiro, Ana

Leal Eimil, Rebeca

López Sánchez, Alba

Méndez Ordóñez, Francisca- pedagoxía terapéutica

Oubiña Lodeiro, Mª Luisa

Pérez Traseira, Beatriz

Rodríguez-Cadarso de la Peña, Mª Antonieta

Romar Vázquez, Fátima

Sánchez Debasa, Alba

{slider Titores}

4º Infantil A Pumar Pumar, Laura Mª

4º Infantil B Baña Sandá, Laura

4º Infantil C Villaverde Gómez, Mª Teresa

5º Infantil A Calvo Calvo, Mª Mercedes

5º Infantil B Rego Alcalde, Carlos

5º Infantil C Gayoso Ponte, Javier

6º Infantil A Fernández Méndez, Magdalena

6º Infantil B Penichet Castillejo, Ana Tania

6º Infantil C González Bouzas, Esperanza

1º Primaria A Calvo González, Inés/Fontao Ageitos, María Josefa

1º Primaria B Alvariza Cameán, Alba

1º Primaria C Regueira López, Laura

2º Primaria A García Vicente, Macarena

2º Primaria B Caldas Ortiz, David Ezequiel

2º Primaria C Bargo Nieto, Manuela

3º Primaria A García López, Mª del Mar

3º Primaria B Taboada Oreiro, Fernando

3º Primaria C Asteinza Garrido, Maite

4º Primaria A Fernández Raña, Mª Natividad

4º Primaria B Blanco Fraga, Vanesa

4º Primaria C Suárez Noya, Isabel/Fernández Matías, Alfonso

5º Primaria A Cachafeiro Vieites, Cristina

5º Primaria B Rocamonde Álvarez, Carmen/García Lamela, Noa

5º Primaria C Baqueiro Éstevez, Ángela

6º Primaria A Piñeiro García, Pedro

6º Primaria B Novoa Míguez, José Manuel

6º Primaria C Figueiro Viñas, Iria Carolina

1º ESO A Martínez Lamas, Alberto

1º ESO B López Otero, Beatriz

1º ESO C Pérez Pérez, Mª Jesús

2º ESO A Martínez Leis, Sara

2º ESO B Vicente Rodríguez, José

2º ESO C Rodríguez Fraga, Laura

3º ESO A Vidal Lafuente, Javier

3º ESO B Bandín Potel, Jorge

3º ESO C Paredes Rial, Marina

4º ESO A Isabel Villoch Villoch

4º ESO B Baamonde Roca, Inés

4º ESO C Pardo Calvo, Patricia

1º Bacharelato A González Porto, Manuel Javier

1º Bacharelato B Trillo Díaz, Ángela

2º Bacharelato A García Menéndez, José Luis

2º Bacharelato B Blanco Outón, Rosa Mª

{slider Equipos de Traballo}

Equipo de Pastoral

García López, Mª del Mar- Coordinadora

Baamonde Roca, Inés

Bandín Potel, Jorge

Cachafeiro Vieites, Cristina

Fernández Méndez, Magdalena

Romar Vázquez, Fátima

Suárez Noya, Isabel

 

Departamento Orientación

Freire Cobas, Margarita

Méndez Ordóñez, Francisca

Núñez Liz, Mónica

Recouso Barbeito, María Consuelo

Rodríguez Pereiro, María Luisa- Orientadora e coordinadora

Rodríguez-Cadarso de la Peña, María Antonieta

Souto Hermida, Mª Luz

Varela Incera, Luis

 

Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG)

Blanco Outón, Rosa

Calvo González, Inés

Figueiro Viñas, Iria

García Turnes, Manolo- coordinador

Leal Eimil, Rebeca

Pérez Traseira, Beatriz

 

Grupo de traballo Cooperativo

Asteinza Garrido, Maite

Caldas Ortiz, David

Guitián Cachafeiro, Ana

Pardo Calvo, Patricia- coordinadora

Penichet Castillejo, Ana

Regueira López, Laura

Rocamonde Alvarez, Carmen

Vidal Lafuente, Javier

 

Grupo de traballo Convivencia

García Menéndez, José Luis

González Bouzas, Esperanza

Pérez Pérez, Mª Jesús

Rodríguez Pereiro, María Luisa - coordinadora

Rodríguez-Cadarso de la Peña, Antonieta

Souto Hermida, Luz

Villaverde Gómez, Mª Teresa

 

Grupo de traballo Educación para o desenvolvemento (EpD)

Besada Gesto, Ana

Calvo Calvo, Mercedes- coordinadora

Méndez Ordoñez, Francisca

Rego Alcalde, Carlos

Sánchez Debasa, Alba

Suárez Noya, Isabel

Villoch Villoch, Isabel

 

Grupo de traballo Grupos Lestonnac

Alvariza Cameán, Alba

Blanco Fraga, Vanesa

García Vicente, Macarena

González Mira, Raquel

Piñeiro García, Pedro- coordinador

 

Grupo de traballo Linguas estranxeiras

Caamaño Anido, Yolanda

Castro Carballal, Mª Carmen

González Porto, Javier- coordinador

Recouso Barbeito, María

Rico Martínez, Elisa

 

Grupo de traballo Interioridade

Bargo Nieto, Manuela

Costa Valiño, Mª José

Freire Cobas, Marga

Oubiña Lodeiro, Mª Luisa

Paredes Rial, Marina

Pumar Pumar, Laura

Varela Incera, Luis- coordinador

 

Grupo de traballo Plan lector

Baqueiro Estévez, Angela

Gayoso Ponte, Xabier

Martínez Leis, Sara

Rodríguez Fraga, Laura- coordinadora

Sastre Serrano, Isabel

Trillo Díaz, Angela

 

Grupo de traballo TICs

Arranz Roa, Iñigo

Baña Sandá, Laura

Eibes López, Sergio

López Otero, Beatriz

Martínez Lamas, Alberto

Novoa Míguez, Jose Manuel

Taboada Oreiro, Fernando- coordinador

Vicente Rodríguez , José

 

DEPARTAMENTOS DE SECUNDARIA

 

Departamento Ciencias Naturais

Besada Gesto, Ana

García Menéndez, José Luis

García Turnes, Manuel

Guitián Cachafeiro, Ana - coordinadora

Pardo Calvo, Patricia

Pérez Pérez, Mª Jesús

Vidal Lafuente, Javier

Villoch Villoch, Isabel

 

Departamento Ciencias Sociais

Arranz Roa, Íñigo

Baamonde Roca, Inés -coordinadora

Bandín Potel, Jorge

Diéguez Diéguez, Milagros

 

Departamento Educación Física

Freire Cobas, Margarita - coordinadora

Martínez Lamas, Alberto

 

Departamento Plástica

Paredes Rial, Marina Coordinadora

Costa Valiño, Mª José

 

Departamento Linguas Cooficiais

Trillo Díaz, Ángela- coordinadora

Blanco Outón, Rosa Mª

Diéguez Diéguez, Milagros

Leal Eimil, Rebeca

Martínez Leis ,Sara

Rodríguez Fraga, Laura

Rodríguez-Cadarso de la Peña, Mª Antonieta

 

Departamento Linguas Estranxeiras

González Porto, Javier Coordinador

Caamaño Anido, Yolanda

Castro Carballal , Mª Carmen

Constanzo García, Carla

Pérez Traseira, Beatriz

 

Departamento de Matemáticas

Fernández Rivadulla, Mª José Coordinadora

López Otero, Beatriz

Pardo Calvo, Patricia

Sánchez Debasa, Alba

Vicente Rodríguez, José

Vidal Lafuente, Javier

 

Departamento Música

Villoch Villoch, Isabel Coordinadora

Vicente Rodríguez, José

 

Departamento Relixión

Romar Vázquez, Fátima Coordinadora

Baamonde Roca, Inés

 

Departamento Informática e Tecnoloxía

García Turnes, Manuel Coordinador

López Otero, Beatriz

Paredes Rial, Marina

{slider Persoal de Administración e Servizos}

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

ADMINISTRACIÓN

Botana Midón, Mª del Carmen

SECRETARÍA

Neira Tarrío, Clara

PORTERÍA

García Toba, Lina

Neira Santos, Bárbara

BIBLIOTECA E TRANSPORTE

Sastre Serrano, Isabel

MANTENIMENTO INFORMÁTICA

Eibes López, Sergio

LIMPEZA E COMEDOR

Boquete García, Nicasio

Gigirey González, Mercdes

Gigirey Míguez, Encarnación

Guzmán Rey, Ramón

Lage Pereira, Mª José

Mosquera Alonso, Nieves

Ramil Requeijo, Montserrat

Saavedra Pousada, Carmen

Sánchez Pereira, Marisa

Varela Alonso, Salomé

Varela Mosquera, Esther

{/sliders}