Xornadas eu podo, podes...Podemos!

Do 7 o 11 de febreiro celebraremos as XIX Xornadas Eu podo, ti podes... Podemos!!!. Unha semana para romper estereotipos e prexuizos que nos permitan ter unha mirada aprecitativa das demáis persoas para xunt@s construir un mundo mellor.