Unímonos ao Pacto educativo Global xunto a Escolas Católicas.

Comprometémonos con e polas novas xeracións, por unha sociedade xusta, en paz e en harmonía social.

XUNTOS SOMOS LUZ
https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/