ERASMUS+ MODERN ARCHITECTURE EXHIBITION

Ola que tal: durante o confinamiento seguimos traballando. Non foi fácil para os nosos rapaces e rapazas do proxecto FOCUS (a nosa iniciativa Erasmus+). Elas e eles prefiren traballar en grupos, ver as caras dos demais, compartir comida e chistes antes das reunións, pero entenderon a importancia de que o proxecto siga adiante. Agradécémosllo moito.

Así, durante estes dous meses de confinamiento prepararon unha exposición na que poderedes ver algunhas das obras e autores máis destacados da arquitectura moderna, con especial atención á realidade española e latinoamericana, pero sen esquecer outras partes do mundo. Para coordinar a actividade reunímonos utilizando a plataforma Teams, encontros que foron moi valiosos para aclarar dúbidas, establecer datas de envío das tarefas, escoitarnos...

A exposición, que esperamos poida ser visitada na nosa escola o próximo ano escolar, consta de diferentes seccións, que se poden ver nos carteis adxuntos. Estes posters foron realizados polos rapaces e rapazas do proxecto FOCUS, que tamén filmaron un vídeo explicando a obra e o autor que estiveron estudando (o vídeo poderedes velo proximamente pero aínda está na súa edición final).

Non menos importante é sinalar que os autores foron estudados porque todos aportaron unha solución a unha necesidade social (vivenda digna, saneamiento urbano, respecto pola natureza, uso de materiais reciclables, estilo de vida saudable...). Nas cidades que soñamos e queremos construír, cremos que moitas destas solucións representan un paso adiante que queremos mostrar.

Esperamos que vos gusten os posters e, dentro dalgúns días, o video explicativo.

Grazas por seguirnos.

 

Ver a exposición...

 

 

"Hello everybody: during the confinement we have continued working. It hasn’t been easy for our boys and girls from the FOCUS project. They prefer to work in groups, seeing each other’s faces, sharing food and jokes before, but they have understood the importance of the project going ahead. Thank you very much.

Thus, during these two confined months they have designed an exhibition in which you will see some of the most outstanding works and authors of modern architecture, with special attention to the Spanish and Latin American reality, but without forgetting other parts of the world.

The exhibition, which we hope can be visited at our school next school year, consists of different sections, which you can see in the posters attached. The posters have been made by the boys and girls of the FOCUS project, who have also recorded a video explaining the work and author they have been studying.

It is also important to note that the authors were studied because they all provided a solution to a social need (decent housing, urban sanitation, respect for nature, use of recyclable materials, healthy lifestyle...). In the cities we dream of and want to build, we believe that many of these solutions represent a step forward that we want to show.

We hope you like the posters and the video that explain them a little. Thanks for following us."