STEAM - Experimentos sobre o movemento ondulatorio

O pasado luns, os alumnos e alumnas de STEAM de Bacharelato realizaron unha experiencia sobre o movemento ondulatorio. Experimentouse cun tanque de ondas que permitía ver os frentes de onda planos, esféricos e os fenómenos de interferencia e difracción. O dispositivo foi cedido polo grupo de divulgación da Universidade de Santiago USCOSA.