Becas e axudas para o curso 2018/19

A continuación informamos sobre as becas e axudas para alumnos e alumnas de Bacharelato, e as becas para os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo.

 

 

.

 

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS DE BACHARELATO. CURSO 2018/19

Información:

A solicitude cubrirase a través da web da sede electrónica do Ministerio de Educación

Presentación:

Servizo online

Acceso:

Nesta ligazón

PRAZO

Ata o 1 de outubro de 2018

TODA A INFORMACIÓN DESTA CONVOCATORIA PODE CONSULTARSE NO PORTAL:

MECD

 

BECAS E AXUDAS PAR ALUMNOS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO. CURSO 2018/19

Información:

A solicitude cubrirase a través da web da sede electrónica do Ministerio de Educación

Acceso ao servizo online

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Na secretaría do Centro. Ata o 27 de setembro de 2018

É IMPRESCINDIBLE:

- Asinar para autorizar á Axencia Tributaria a facilitar os datos económicos.

- Que todos os membros da familia maiores de idade asinen.

En todos os casos entregar:

-Fotocopia dos DNI,

- Documentación da Entidade Bancaria cos datos identificativos da conta na que OBRIGATORIAMENTE debe figurar o alumno.


en caso de circunstancias que dan dereito a dedución da renda,

-Fotocopia do carné de familia numerosa

-Certificado de discapacidade…

No caso de propoñer axuda de transporte e comedor debe de vir acompañada dunha certificación de uso e coste que se solicitará na secretaría do Centro.