Probas ABAU de Bacharelato

Os nosos alumnos e alumnas de 2º de Bacharelato comezan na facultade de Económicas as probas ABAU de acceso á Universidade. Hoxe facendo a fase xeral, e mañán e pasado as específicas, que constan de exames de materias troncais de modalidade para mellorar as cualificacións finais. Confiamos na vosa preparación e as vosas cualidades! Moito ánimo e moito éxito!