West Side Story

Os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato, animados polas profesoras Ángela Trillo, Marga Freire e Isabel Villoch, seguen a desenvolver un interesante proxecto interdisciplinar en torno a esta película, que triunfou nos premios Oscar de 1961 e que cambiou para sempre o xénero musical na historia do cine.

Aproveitando a relectura que fai o autor desta obra do drama de Romeo e Xulieta, na área de Lengua Castellana están estudando a Shakespeare e a súa influencia ao londo do tempo. Ademais, as rapazas e rapaces de 1º de bacharelato están elaborando un guión e unha coreografía (áreas de Educación física e Música) baseadas nesta historia.
Ademais, é salientable dicir que este proxecto pon o foco no multiculturalismo como elemento esencial de calquera sociedade equilibrada, así como no fenómeno das migracións na historia e na actualidade, proceso que empurra á humanidade cara unha maior universalidade e solidariedade.

Para a aportación histórica, o Grupo ERASMUS do colexio preparou unha clase práctica na que se explicou o contexto histórico, político e social en que se inscribe West Side Story, facendo especial fincapé na explicación do conflito racial na sociedade estadounidense nos anos 50 e 60.

O proxecto segue crecendo, así que esperamos seguir compartindo ao londo do curso a ilusión que nos xenera.

Grazas.

 

WEST SIDE STORY:
We have developed this activity during two months from different subjects and groups.
In the Literature area have connected the study of Shakespeare (focused in Romeo and Juliet) with West Side Story (and the conflict between different groups of migrants). Besides, our students have written a script to update the Romeo and Juliet's story.
During four PE lessons they have made a coreography to show that script they have worked in Literature.
The Music subject has cooperated with PE lessons to provide a music support to the coreography.
Four students from the Erasmus+ Club have prepared a lesson to explain the historical and social context in which was produced West Side Story. They have made a wrapping paper great poster to show the historical context in the world and US; the migration history and the different migratory waves, and how affect to New York; and the social and racial conflict). That lesson consist of a 30 minute explanation to the 11th grade students. Then, they had a time to resume the key aspects by a short Kahoot quiz.
It has been exciting and interesting too.
We have uploaded some picture.