Culturais

O Centro organiza actividades de carácter educativo, lúdico e cultural ao longo do curso fóra do colexio, como visitas a museos, exposicións, granxas-escola, convivencias, excursións, etc.

Aínda que ás veces supoña unha ampliación do horario escolar, é moi importante que os vosos fillos e fillas participen nelas, porque son un complemento importantísimo da súa formación.

Ademais das actividades programadas, ao longo do curso solicitaranse outras actividades, organizadas por entidades públicas ou privadas, que se consideren de interese desde as distintas áreas ou a dirección do centro.

As actividades extraescolares de carácter cultural son:

Ed. Infantil: Ballet, Nenoos.

Ed. Primaria: Nenoos, Ballet, Pintura, Xadrez, Informática, Coro, Robótica, Rondalla, Teatro

Ed. Secundaria e Bacharelato: Rondalla, Coro, Teatro, Programación e Robótica (Inicio e Avanzado).

 

 

 

Inscrición actividades 2018/19

Circular con información das Actividades 2018/19