Horario 2021/22

Horario de outubro a maio:  9:30 a 13:30 h e de 15:30 a 17:20 h (os venres pola tarde non hai clase).

Os venres non haberá transporte despois de comer. Dito servizo realizarase ás 17.00 h unha vez rematen as actividades extraescolares. O alumnado que quede ao comedor e non participe nas actividades extraescolares será recollido entre as 15.15h e as 15.30 h polas portas habituais.

Extraescolares. O alumnado que queda ao comedor será recollido directamente polos monitores das distintas actividades.
Os que cheguen desde a casa entrarán pola porta principal do colexio.
A saída das actividades do venres (pintura, teatro e Tics) será polo patio de Xoan XIII.
As entradas e saídas das actividades que dependen da Agrupación Deportiva están recollidas nunha circular específica publicada o 28/09/2021.
 

Entradas e saídas graduais de Ed. Infantil e Ed. Primaria.