Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Robótica

Este é un proxecto co que pretendemos preparar ao alumnado para as necesidades da sociedade actual, na que as TICs van collendo cada vez maior protagonismo. Deste xeito, van adquirindo habilidades tales como o desenvolvemento do pensamento lóxico, a capacidade para resolver problemas, fomentar o traballo cooperativo, aumentar a motivación e facilitar o uso de metodoloxías centradas no alumnado. Dito proxecto, está no marco do plan plurilingÜe do centro, sendo a lingua vehicular o inglés.

Para acadar os obxectivos propostos, taballamos con robots, para ensinar aos nenos e nenas as bases da programación de forma divertida, partindo do xogo e a variedade de actividades. O que facilita que o alumnado esté constantemente motivado coa súa aprendizaxe, a traballar unha infinidade de contidOs como as cores, partes do corpo, letras, números… así como, mellorar a súa compentencia lingüística en inglés.

Admisións