Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Proxecto de atención a alumnado con altas capacidades (AACC)

Sensible á diversidade e comprometido co crecemento e desenvolvemento persoal e académico de todo o alumnado, este proxecto pretende aportar valor engadido á  atención educativa de todos os nenos e nenas que destaquen polo seu alto rendemento escolar o pola súa especial capacidade nalgunha área do currículo.

Admisións