Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Colexio Plurilingüe Compañía de María Santiago de Compostela

Edixgal

Neste colexio, a etapa da Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ao completo participa no Proxecto de educación Dixital da Xunta de Galicia EDIXGAL, no que profesorado e alumnado comparten un entorno virtual de aprendizaxe que lles permite acceder a contidos dixitais de editoriais, a repositorio de contidos ou mesmo contidos elaborados polo profesorado.

O proxecto pon a disposición do alumnado un ordenador portátil para uso persoal e académico que servirá para potenciar a súa competencia dixital.

Con todo isto, o noso centro da un paso máis no seu compromiso coa dixitalización do proceso educativo e o compromiso de formar persoas preparadas para afrontar con éxito os futuros retos no  ámbito das TICs.

Admisións